Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Udostępnianie zasobów elektronicznych

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH

 1. Biblioteka zapewnia dostęp do cyfrowych zasobów informacji:
  1. będących własnością Biblioteki,
  2. niebędących własnością Biblioteki:
   • na korzystanie z których wykupiła licencje,
   • na korzystanie z których uzyskała zgodę autora/ów na udostępnienie,
   • rozproszonych nielicencjonowanych.
 2. Dostęp do zasobów cyfrowych licencjonowanych mają:
  1. osoby posiadające aktywną kartę biblioteczną, na podstawie wniosku o założenie konta zdalnego dostępu do baz, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu;
  2. osoby spoza Uczelni posiadające aktywną kartę biblioteczną, na podstawie wniosku
   o założenie konta zdalnego dostępu do baz, zaakceptowanego przez kierownika jednostki Uczelni, w której wnioskujący prowadzi działalność dydaktyczną lub naukową, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
 3. Zasoby cyfrowe udostępniane przez Bibliotekę mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie na użytek własny do celów naukowych i edukacyjnych.
 4. Dodatkowe ograniczenia użytkowania zasobów cyfrowych dla określonych grup użytkowników mogą wynikać z umów licencyjnych na poszczególne bazy danych.
 5. Zabronione jest systematyczne i niezgodne z obowiązującym prawem autorskim i zapisami licencji korzystanie z zasobów cyfrowych udostępnianych przez Bibliotekę, tj. reprodukcja, gromadzenie na własnych nośnikach, redystrybucja lub odsprzedaż.
 6. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i modyfikacji w udostępnianych zasobach cyfrowych i oprogramowaniu. Szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przepisami i licencjami oraz nieprawidłowego użytkowania zasobów cyfrowych lub ich celowego zniszczenia pokrywa bezpośredni użytkownik.
 7. Nieprawidłowe użytkowanie zasobów cyfrowych jest podstawą do pozbawienia prawa do korzystania z tych zasobów.

FORMULARZE REJESTRACYJNE

Wniosek rejestracyjny należy złożyć w dowolnej placówce bibliotecznej, np. bibliotece specjalistycznej, Wypożyczalni Ogólnej, Informatorium, Czytelni Książek.

Wzory wniosków:

 • wniosek o założenie konta zdalnego dostępu do licencjonowanych baz danych (pracownicy i studenci PB): PDF, DOC wersja angielska: PDF, DOC
 • ​wniosek o założenie konta zdalnego dostępu do licencjonowanych baz danych (osoby prowadzące w PB działalność bez umowy o pracę): PDF, DOC
 • wniosek o założenie konta bibliotecznego (osoby prowadzące w PB działalność bez umowy o pracę): PDF, DOC, wersja angielska: PDF, DOC