Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Ogólna/Multidyscyplinarna

WoS Core Collection

Baza WoS Core Collection jest dostarczana przez firmę Thomson Reuters na platformie Web of Science. Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism. 

Licencja obejmuje indeksy cytowań:

Ibuk Libra

Ibuk Libra to pierwsza w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców, m.in. PWN i WNT. Publikacje obejmują nauki ekonomiczne, humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, społeczne oraz informatykę, medycynę i prawo.

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych

Największy w Polsce zbiór informacji o zagranicznych wydawnictwach ciągłych zgromadzonych w bibliotekach polskich. Liczy ponad 65.000 opisów czasopism wraz z zasobami, zgłoszonych przez biblioteki współpracujące z Centralnym Katalogiem Czasopism Zagraniczych Biblioteki Narodowej. Do opisu czasopisma dołączone są sigla bibliotek (zakodowane nazwy bibliotek przechowujących dane wydawnictwo).