Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Inżynieria i Technologia

Knovel Library

Interaktywna baza pełnotekstowych książek elektronicznych. Łączy setki naukowych zasobów referencyjnych z dziedzin technicznych w jeden zasób on-line, wzbogacony o narzędzia wyszukiwawcze i analityczne. Wiele książek ma interaktywne tablice danych i wykresy, co pozwala na bieżącą pracę z danymi oraz odniesienia do tekstu.

Dostęp do Knovel Library obejmuje następujące kolekcje:

Web of Science

Platforma Web of Science (WoS) obejmuje różne bazy danych i programy naukowe produkowane przez firmę Thomson Reuters. W ramach krajowej licencji akademickiej od 2010 udostępniane sa indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE, roczniki od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI, roczniki od 1956), Art and Humanities Citation Index (A&AHCI, roczniki od 1975) oraz Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990).

IEEE Xplore Digital Library

IEEE Xplore Digital Library zawiera pełne teksty oraz bibliograficzne informacje na temat elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Obejmuje czasopisma i magazyny: bieżące, archiwalne, wycofane i projekty norm oraz materiały konferencyjne.

Zawartość pochodzi z IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i jej partnerów wydawniczych.

Szkolenia i pomoce odnośnie korzystania z bazy znajdują się na stronach: 

Emerald Engineering

Baza czasopism elektronicznych wydawnictwa Emerald Group Publishing. Kolekcja Engineering składa się z 62 czasopism technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii mechanicznej i elektrotechniki, a także automatyki, robotyki i matematyki obliczeniowej.

BazTech

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech jest publicznie dostępną bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz (w wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki i Biblioteki Nauki. BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej. Do opisów artykułów opublikowanych od 2006 r. dodawane są bibliografie załącznikowe.

BASPAW

BASPAW - tworzona w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach specjalistyczna baza bibliograficzno-abstraktowa, obejmująca artykuły z literatury światowej na temat spawalnictwa i dziedzin pokrewnych.

Aktualne tytuły analizowanych czasopism: