Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Hotelarstwo, Sport i Turystyka

Rynek Turystyczny

Rynek Turystyczny - pismo biznesu turystycznego. Jest ono branżowym miesięcznikiem (najstarszym w Polsce, ukazującym się już od 1992 roku), w którym znaleźć można wiedzę niezbędną do prowadzenia firmy turystycznej. Publikowane są w nim materiały o charakterze poradnikowym,informacyjnym, analitycznym. Pismo oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów branży, ocenie jej kondycji, tworzeniu bieżącej strategii marketingowej, czy też w budowaniu scenariuszy na przyszłość. Teksty przygotowywane są przez najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie.

Hotelarz

HOTELARZ - najlepszy i najpopularniejszy magazyn specjalistyczny skierowany do branży hotelarskiej w Polsce. Już od 1962 roku dostarcza specjalistycznej wiedzy, inspiruje a także wspiera rynek hotelarski szeregiem działań pro środowiskowych. Z Hotelarzem współpracują tylko najlepsi eksperci i praktycy znający potrzeby i problemy branży, a także pracownicy firm zajmujących się dostarczaniem produktów, usług i rozwiązań do sektora hotelarskiego. 

Emerald Management eJournals

Kolekcja Emerald Management eJournal to prestiżowe czasopisma wydawnictwa Emerald (213 tytułów), obejmujące pełne spektrum dziedzin związanych z biznesem. Portfolio bazy składa się z dziewięciu kolekcji tematycznych, aby stworzyć wszechstronne portfolio tytułów w dziedzinie zarządzania:

AGRO

Bibliograficzna baza danych AGRO tworzona jest przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1993 roku. Baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 1010 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne m.in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna. Słowa kluczowe tworzone są w języku polskim i angielskim.