Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Hotelarstwo, Sport i Turystyka

Rynek Turystyczny

Rynek Turystyczny to najstarszy w Polsce branżowy miesięcznik ukazujący się od 1992 roku, w którym można znaleźć wiedzę niezbędną do prowadzenia firmy turystycznej. Publikowane są w nim materiały o charakterze poradnikowym, informacyjnym, analitycznym. Obok funkcji informacyjnych i opiniotwórczych czasopismo stawia też mocno na edukację, oferując czytelnikom miarodajne wskaźniki, analizy i opinie ekspertów, przydatne zarówno w diagnozowaniu kondycji branży, tworzeniu bieżącej strategii marketingowej czy budowaniu bezpiecznych scenariuszy na przyszłość.

Hotelarz

HOTELARZ to najlepszy i najpopularniejszy miesięcznik skierowany do branży hotelarskiej. w Polsce, ukazujący się nieprzerwanie od 1962 roku. Pismo tworzone jest przez doświadczony zespół dziennikarzy znających polski rynek hotelowy, wśród autorów tekstów jest wielu polskich hotelarzy, uznanych specjalistów w swojej dziedzinie. Z pismem współpracują także eksperci znający potrzeby i problemy branży, a także pracownicy firm zajmujących się dostarczaniem produktów, usług i rozwiązań do sektora hotelarskiego.

Emerald Management eJournals

Kolekcja Emerald Management eJournal to prestiżowe czasopisma wydawnictwa Emerald (213 tytułów), obejmujące pełne spektrum dziedzin związanych z biznesem. Portfolio bazy składa się z dziewięciu kolekcji tematycznych, aby stworzyć wszechstronne portfolio tytułów w dziedzinie zarządzania:

AGRO

Bibliograficzna baza danych AGRO tworzona jest przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1993 roku. Baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 1010 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne m.in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna. Słowa kluczowe tworzone są w języku polskim i angielskim.