Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Edukacja

Vademecum Bibliotekarza on-line

Vademecum Bibliotekarza zostało opracowane z myślą o bibliotekarzach pracujących w różnych bibliotekach, stad dobór materiału uwzględnia wszystkie najważniejsze problemy, którymi zajmują się biblioteki:

  • Podstawy prawne działalności bibliotek
  • Zasady gromadzenia, opracowywania i ochrony zbiorów 
  • Postulowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
  • Komputeryzacja i Internet w bibliotece
  • Nowe zasady kształcenia i doskonalenia bibliotekarzy
  • Biblioteka w zreformowanej szkole

Teacher Reference Center

Teacher Reference Center zawiera indeksy i abstrakty z ponad 280 periodyków. 96% czasopism zawartych w bazie to tytuły recenzowane naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in. system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, instruktaż, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli.

European Views of Americas (1493-1750)

European Views of Americas (1493-1750) – bibliograficzna baza danych opracowana przez EBSCO Publishing we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library. Założona w 1846 r biblioteka John Carter Brown Library gromadzi unikalne dokumenty i książki oraz prowadzi zaawansowane badania historyczne i humanistyczne. Baza European Views of Americas (1493-1750) powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) – zawiera pełne indeksy i abstrakty ponad 550 kluczowych czasopism oraz wyselekcjonowaną zawartość z ponad 175 czasopism. Ponadto w bazie znajdują się dane bibliograficzne odnośnie książek, raportów i materiałów konferencyjnych. Tematyka bazy obejmuje bibliotekoznawstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją i wiele innych tematów. Baza zawiera również ok. 5.000 profili autorów najczęściej indeksowanych w bazie.

ERIC

ERIC – baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji finansowane przez Departament Edukacji USA, zawiera ponad 1, 4 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do ponad 337.000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r.

Polecamy: szczegółowe informacje.

Bibliografia Zawartości Czasopism

”Bibliografia Zawartości Czasopism” jest uważana za część bieżącej bibliografii narodowej. Jej zadaniem jest rejestrowanie artykułów opublikowanych w polskich czasopismach, bez względu na język publikacji, wpływających jako egzemplarz obowiązkowy do Biblioteki Narodowej. Bibliografia Zawartości Czasopism jest bibliografią selekcyjną, nie rejestruje zawartości wszystkich czasopism wydawanych w Polsce.

Bibliografia rejestruje: