Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Impact Factor

Impact Factor (IF) to wskaźnik prestiżu i oddziaływania czasopisma na środowisko naukowe, świadczący o częstości cytowania publikacji zamieszczonych w danym czasopiśmie - obliczany na bazie zasobów baz Web of Science.

Obliczany jest według wzoru:

IF = B/C

gdzie:

  • B – łączna liczba cytowań, jakie uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat.
  • C – liczba publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie, w ciągu tych ostatnich dwóch lat.

Innymi słowy wskaźnik cytowalności czasopisma - to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch  poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie.

Wskaźniki IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR), zaś czasopisma obecne na Liście Filadelfijskiej.

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports jest podstawą opracowywanego przez MNiSW „Wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową".

Dostęp online do JCR (od rocznika 2008) na platformie ISI Web of Knowledge w ramach dwóch kolekcji:

  • Journal Citation Reports (JCR) Science Edition
  • Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition

Aktualna lista czasopism ze wskaźnikami IF za dany rok ukazuje się w połowie roku następnego.

Instrukcja korzystania z bazy JCR.
Link do bazy JCR (na górne belce należny wybrać Journal Citation Reports).