Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

E-czasopisma

SpringerLink

Serwis SpringerLink umożliwia dostęp do spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów z czasopism koncernu wydawniczego Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers (zostało przejęte przez Springera). 

Science

Czasopismo Science zostało założone w 1880 roku przez wynalazcę Thomasa Edisona i w 1900 roku stało się organem American Association for the Advancement of Science (AAAS). Podstawowym zadaniem czasopisma jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Artykuły z Science należą do najczęściej cytowanych na świecie badań, a samo czasopismo posiada podobną rangę i wskaźnik Impact Factor jak brytyjski tygodnik Nature.

Rynek Turystyczny

Rynek Turystyczny to najstarszy w Polsce branżowy miesięcznik ukazujący się od 1992 roku, w którym można znaleźć wiedzę niezbędną do prowadzenia firmy turystycznej. Publikowane są w nim materiały o charakterze poradnikowym, informacyjnym, analitycznym. Obok funkcji informacyjnych i opiniotwórczych czasopismo stawia też mocno na edukację, oferując czytelnikom miarodajne wskaźniki, analizy i opinie ekspertów, przydatne zarówno w diagnozowaniu kondycji branży, tworzeniu bieżącej strategii marketingowej czy budowaniu bezpiecznych scenariuszy na przyszłość.

OECD iLibrary

Od ponad 40 lat OECD jest jednym z największych i najbardziej wiarygodnych źródeł statystyk porównawczych oraz danych gospodarczych i społecznych. Oprócz gromadzenia danych, OECD monitoruje trendy, analizuje i prognozuje rozwój gospodarczy oraz bada zmiany zachodzące w społeczeństwie i zmieniające się trendy w handlu, środowisku, rolnictwie, technologiach, podatkach i in.

Nature

Nature jest tygodniowym międzynarodowym czasopismem najlepszych recenzowanych badań ze wszystkich dziedzin nauki i technologii, wydawanym od roku 1869. Nature dostarcza wiarygodnych, wnikliwych i interesujących informacji o nowościach oraz interpretacje aktualnych i nadchodzących trendów mających wpływ na naukę, naukowców i opinię publiczną.

Cytownia i Impact Factor

IEEE Xplore Digital Library

IEEE Xplore Digital Library zawiera pełne teksty oraz bibliograficzne informacje na temat elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Obejmuje czasopisma i magazyny: bieżące, archiwalne, wycofane i projekty norm oraz materiały konferencyjne.

Zawartość pochodzi z IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i jej partnerów wydawniczych.

Szkolenia i pomoce odnośnie korzystania z bazy znajdują się na stronach: 

Hotelarz

HOTELARZ to najlepszy i najpopularniejszy miesięcznik skierowany do branży hotelarskiej. w Polsce, ukazujący się nieprzerwanie od 1962 roku. Pismo tworzone jest przez doświadczony zespół dziennikarzy znających polski rynek hotelowy, wśród autorów tekstów jest wielu polskich hotelarzy, uznanych specjalistów w swojej dziedzinie. Z pismem współpracują także eksperci znający potrzeby i problemy branży, a także pracownicy firm zajmujących się dostarczaniem produktów, usług i rozwiązań do sektora hotelarskiego.

Emerald Management eJournals

Kolekcja Emerald Management eJournal to prestiżowe czasopisma wydawnictwa Emerald (213 tytułów), obejmujące pełne spektrum dziedzin związanych z biznesem. Portfolio bazy składa się z dziewięciu kolekcji tematycznych, aby stworzyć wszechstronne portfolio tytułów w dziedzinie zarządzania: