Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Dane

ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - ISBN (International Standard Book Number) służy do jednoznacznej identyfikacji wydawcy i wydawanych przez niego wydawnictw zwartych. Informacja o przydzielonych numerach oraz nazwie i adresie wydawcy przekazywana jest do International ISBN Agency w Londynie. Jest również dostępna publicznie w ośrodkach informacji bibliotecznej. Krajowe Biuro ISBN nadaje numery identyfikacyjne firmom wydawniczym działającym na terenie Polski oraz przydziela pule Międzynarodowego Znormalizowanego Numeru Książki (ISBN) na ich pisemny wniosek.