Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Cytowania

Applied Science & Technology Source Ultimate

Applied Science & Technology Source Ultimate zapewnia studentom i badaczom STEM zasoby niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Szeroki zakres tematyczny tej kompleksowej bazy, obejmujący takie dyscypliny jak sztuczna inteligencja, matematyka stosowana, tworzywa sztuczne, hydroponika, informatyka, inżynieria chemiczna, zasoby energetyczne i robotyka, jak również biznesowe i społeczne implikacje nowych technologii, sprawia, że jest ona kluczowa dla programów STEM.

Health Source: Nursing/Academic Edition

Health Source: Nursing/Academic Edition – zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dziedzin medycyny. Health Source: Nursing/Academic Edition udostępnia także informator AHFS Consumer Medication Information zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów dotyczących leków generycznych z ponad 4 700 nazwami produktów firmowych.

Polecamy: Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie

Scopus

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych.

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports® jest kompleksowym i unikalnym źródłem, które pozwala ocenić i porównać czasopisma przy użyciu danych cytowań zaczerpniętych z ponad 11.000 czasopism naukowych i technicznych od ponad 3300 wydawców w ponad 80 krajach. Jest to jedyne źródło danych o cytowalności czasopism i obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny nauki, technologii i nauk społecznych. Journal Citation Reports może pokazać: 

WoS Core Collection

Baza WoS Core Collection jest dostarczana przez firmę Thomson Reuters na platformie Web of Science. Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism. 

Licencja obejmuje indeksy cytowań:

Web of Science

Platforma Web of Science (WoS) obejmuje różne bazy danych i programy naukowe produkowane przez firmę Thomson Reuters. W ramach krajowej licencji akademickiej od 2010 udostępniane sa indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE, roczniki od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI, roczniki od 1956), Art and Humanities Citation Index (A&AHCI, roczniki od 1975) oraz Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990).