Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Nazwisko na literę:
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | W | Z
Nazwisko Telefon E-mail Dział
mgr Katarzyna Sapiołka 85 682 9502 k.sapiolka@pb.edu.pl Biblioteka Instytutu Nauk Leśnych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku
mgr Anna Sidorczuk, p.o. Kierownik 85 746 9906 a.sidorczuk@pb.edu.pl Biblioteka Wydziału Architektury
mgr inż. Anna Śliwko 85 746 9325 anna.sliwko@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Książek
Wioleta Szkiłądź 85 746 9321 w.szkiladz@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej
mgr inż. Magdalena Szorc 85 746 9328 m.szorc@pb.edu.pl Biblioteczne Centrum Informatyczne
mgr Katarzyna Sztabkowska 85 746 9320 k.sztabkowska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Wypożyczalnia Międzybiblioteczna