Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Nazwisko na literę:
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | W | Z
Nazwisko Telefon E-mail Dział
mgr inż. Iwona Roszkowska 85 746 9319 i.roszkowska@pb.edu.pl Oddział Opracowania Zbiorów
mgr Katarzyna Rutkowska 85 746 9906 k.rutkowska@pb.edu.pl Biblioteka Wydziału Architektury