Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Nazwisko na literę:
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | W | Z
Nazwisko Telefon E-mail Dział
mgr Justyna Paszko, Kierownik 85 746 9328 j.paszko@pb.edu.pl Biblioteczne Centrum Informatyczne
mgr Aneta Puchalska 85 746 9323 aneta.puchalska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Wypożyczalnia Ogólna
mgr Joanna Putko 85 746 9885 j.putko@pb.edu.pl Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania