Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Nazwisko na literę:
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | W | Z
Nazwisko Telefon E-mail Dział
mgr Elżbieta Mickiewicz 85 746 9319 e.mickiewicz@pb.edu.pl Oddział Opracowania Zbiorów
mgr Paulina Mironiuk-Leśnik 85 746 9325 p.mironiuk@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Książek
mgr Jolanta Misiewicz 85 746 9330 j.misiewicz@pb.edu.pl Sekretariat
inż. Dominika Misiewicz 85 746 9325 d.misiewicz@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Książek