Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Nazwisko na literę:
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | W | Z
Nazwisko Telefon E-mail Dział
mgr inż. Radosław Kapica 85 746 9328 r.kapica@pb.edu.pl Biblioteczne Centrum Informatyczne
mgr Joanna Kardasz 85 746 9323 j.kardasz@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Wypożyczalnia Ogólna
mgr Elżbieta Kierejczuk, Kierownik 85 746 9321 e.kierejczuk@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej
mgr Marzena Konczerewicz 85 746 9332 m.konczerewicz@pb.edu.pl Oddział Gromadzenia Zbiorów
mgr Joanna Koroniecka 85 746 9328 j.koroniecka@pb.edu.pl Biblioteczne Centrum Informatyczne
Agnieszka Kosińska 85 746 9326 a.kosinska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Magazyn
mgr Elżbieta Kuprel 85 746 9321 e.kuprel@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej