Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Nazwisko na literę:
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | W | Z
Nazwisko Telefon E-mail Dział
mgr inż. Agnieszka Jancewicz 85 746 9328 a.jancewicz@pb.edu.pl Biblioteczne Centrum Informatyczne
Marta Januszewska 85 746 9322 m.januszewska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Czasopism i Zbiorów Specjalnych
mgr Iwona Jurewicz-Citko 85 746 9332 i.citko@pb.edu.pl Oddział Gromadzenia Zbiorów