Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Nazwisko na literę:
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | W | Z
Nazwisko Telefon E-mail Dział
mgr Anna Gogiel-Kuźmicka 85 746 9329 a.gogiel@pb.edu.pl Zastępca dyrektora
mgr Alina Goworko 85 746 9321 a.goworko@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej