Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Nazwisko na literę:
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | W | Z
Nazwisko Telefon E-mail Dział
Agnieszka Aleksiejuk 85 746 9322 a.aleksiejuk@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Norm i Zbiorów Specjalnych
mgr Aneta Bieńkowska, p.o. Kierownik 85 746 9885 a.bienkowska@pb.edu.pl Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania
mgr Joanna Cyuńczyk 85 746 9319 j.cyunczyk@pb.edu.pl Oddział Opracowania Zbiorów
mgr Maria Czyżewska 85 746 9331 m.czyzewska@pb.edu.pl Dyrektor
mgr inż. Katarzyna Dąbrowska, Kierownik 85 746 9332 k.dabrowska@pb.edu.pl Oddział Gromadzenia Zbiorów
mgr Beata Fiedorowicz 85 746 9136 b.fiedorowicz@pb.edu.pl Archiwum Uczelniane i Centrum Historii PB
mgr Anna Figarska, Kierownik 85 746 9327 a.figarska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
mgr Anna Gogiel-Kuźmicka 85 746 9329 a.gogiel@pb.edu.pl Zastępca dyrektora
mgr Alina Goworko 85 746 9321 a.goworko@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej
mgr Agnieszka Halicka 85 746 9136 a.halicka@pb.edu.pl Archiwum Uczelniane i Centrum Historii PB
Katarzyna Herman 85 746 9326 k.herman@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Magazyn
mgr inż. Agnieszka Jancewicz 85 746 9328 a.jancewicz@pb.edu.pl Biblioteczne Centrum Informatyczne
Marta Januszewska 85 746 9322 m.januszewska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Norm i Zbiorów Specjalnych
mgr Iwona Jurewicz-Citko 85 746 9332 i.citko@pb.edu.pl Oddział Gromadzenia Zbiorów
mgr Joanna Kardasz 85 746 9323 j.kardasz@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Wypożyczalnia Ogólna
mgr Elżbieta Kierejczuk, Kierownik 85 746 9321 e.kierejczuk@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej
mgr Marzena Konczerewicz 85 746 9332 m.konczerewicz@pb.edu.pl Oddział Gromadzenia Zbiorów
mgr Kamila Koroniecka 85 746 9136 k.koroniecka@pb.edu.pl Archiwum Uczelniane i Centrum Historii PB
mgr Joanna Koroniecka 85 746 9328 j.koroniecka@pb.edu.pl Biblioteczne Centrum Informatyczne
Agnieszka Kosińska 85 746 9326 a.kosinska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Magazyn
dr Bożena Koszel-Pleskaczuk 85 746 9136 b.koszel@pb.edu.pl Archiwum Uczelniane i Centrum Historii PB
mgr Elżbieta Kuprel 85 746 9321 e.kuprel@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej
mgr Joanna Kułak 85 746 9325 j.kulak@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Książek
Joanna Leszczyńska 85 746 9325 j.leszczynska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Książek
mgr Elżbieta Mickiewicz 85 746 9319 e.mickiewicz@pb.edu.pl Oddział Opracowania Zbiorów
mgr Paulina Mironiuk-Leśnik 85 746 9325 p.mironiuk@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Książek
mgr Jolanta Misiewicz 85 746 9330 j.misiewicz@pb.edu.pl Sekretariat
mgr Anna Mrówczyńska, p.o. Kierownik 85 746 9906 a.mrowczynska@pb.edu.pl Biblioteka Wydziału Architektury
mgr inż. Elżbieta Oblacewicz 85 746 9321 e.oblacewicz@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej
mgr Justyna Paszko, Kierownik 85 746 9328 j.paszko@pb.edu.pl Biblioteczne Centrum Informatyczne
mgr Aneta Puchalska 85 746 9323 aneta.puchalska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Wypożyczalnia Ogólna
mgr Joanna Putko 85 746 9885 j.putko@pb.edu.pl Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania
mgr Barbara Romanczuk 85 746 9885 b.romanczuk@pb.edu.pl Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania
mgr inż. Iwona Roszkowska 85 746 9319 i.roszkowska@pb.edu.pl Oddział Opracowania Zbiorów
mgr Katarzyna Rutkowska 85 746 9906 k.rutkowska@pb.edu.pl Biblioteka Wydziału Architektury
mgr Julita Sajewicz 85 746 9319 j.sajewicz@pb.edu.pl Oddział Opracowania Zbiorów
mgr Katarzyna Sapiołka 85 682 9502 k.sapiolka@pb.edu.pl Biblioteka Instytutu Nauk Leśnych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku
mgr Anna Sidorczuk 85 746 9321 a.sidorczuk@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej
mgr inż. Anna Śliwko 85 746 9325 anna.sliwko@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Książek
Wioleta Szkiłądź 85 746 9321 w.szkiladz@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej
mgr inż. Magdalena Szorc 85 746 9328 m.szorc@pb.edu.pl Biblioteczne Centrum Informatyczne
mgr Katarzyna Sztabkowska 85 746 9320 k.sztabkowska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Katarzyna Wądołkowska 85 746 9325 k.wadolkowska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Książek
mgr Joanna Wiśniewska, Kierownik 85 746 9319 j.wisniewska@pb.edu.pl Oddział Opracowania Zbiorów
Artur Wołejszo 85 746 9323 a.wolejszo@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Wypożyczalnia Ogólna
mgr Anna Wykowska 85 746 9325 a.wykowska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Książek
mgr Ewa Zwierzyńska 85 746 9332 e.zwierzynska@pb.edu.pl Oddział Gromadzenia Zbiorów