Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Instrukcja korzystania z Katalogu On-line

Katalog komputerowy (http://katalog.pb.edu.pl/F) zawiera rekordy opisów katalogowych zbiorów Biblioteki Głównej, bibliotek wydziałowych i zamiejscowych Politechniki Białostockiej. Podaje informacje o lokalizacji książek w Wolnym dostępie oraz umożliwa zdalne wyszukiwanie i zamawianie książek z Wypożyczalni.

1. FUNKCJE WYSZUKIWAWCZE

Do wyszukiwania służą dwie opcje: Przeglądaj oraz Wyszukaj.

Funkcja Wyszukaj umożliwia użytkownikowi znalezienie interesujących pozycji poprzez słowa z opisu bibliograficznego, tzw. wyrażenia wyszukiwawcze (np. słowa z tytułów, nazwiska autorów, itp.).

Dostępne są następujące opcje:

 • Wyszukiwanie proste
  Wyszukiwanie proste jest opcją domyślną, która pojawia się w momencie uruchomienia funkcji Wyszukaj. Użytkownik określa, czy jego wyrażenie wyszukiwawcze ma się znaleźć we wszystkich proponowanych polach opisu bibliograficznego, czy tylko w jednym, wybranym (do wyboru: Tytuł, Autor, Seria, Firma, Zagadnienie/UKD, ISBN, ISSN, Numer systemowy). Wynikiem tej operacji jest lista wyszukanych rekordów.
 • Wyszukiwanie w wielu polach
  Wyszukiwanie w wielu polach umożliwia czytelnikowi równoczesne przeszukiwanie więcej niż jednego zbioru słów (słów pochodzących z określonego pola opisu bibliograficznego) z operatorem "AND" pomiędzy nimi.
 • Wyszukiwanie w wielu bazach
  Wyszukiwanie w wielu bazach pozwala na jednoczesne wyszukiwanie w katalogach trzech bibliotek politechnik: Białostockiej, Warszawskiej, Wrocławskiej.
 • Wyszukiwanie zaawansowane
  Przy Wyszukiwaniu zaawansowanym Użytkownik może korzystać z kilku pól, dla każdego z nich wybrać element opisu i wpisać wyrażenie wyszukiwawcze. W przypadku haseł wielowyrazowych, np. matematyka stosowana, użytkownik może określić, czy wyrazy składające się na hasło mają być słowami sąsiednimi, czy nie; służą do tego pola wyboru (tzw. radiowe) znajdujące się po prawej stronie każdego okna z hasłem, opatrzone napisami "Tak" "Nie".
 • CCL
  Języka poleceń CCL (Common Command Language) można używać do wyszukiwania słów i haseł w kilku różnych indeksach jednocześnie. Skróty używane w języku CCL można znaleźć na stronie Katalogu komputerowego.

Wyszukiwanie może zostać zawężone lub poszerzone za pomocą operatorów logicznych: I, LUB, NIE (AND, OR, NOT) stosowanych w wyrażeniach wyszukiwawczych.

Maskowanie wyrażeń wyszukiwawczych:

 • Znak ? lub * (gwiazdka) służy do maskowania dowolnego ciągu znaków (np. ?ekonomia wyszuka słowa ekonomia, mikroekonomia, makroekonomia). Może być umieszczony z lewej, prawej strony lub w środku słowa, ale nie może być użyty więcej niż jeden raz w wyrażeniu wyszukiwawczym.
 • Znak # może być użyty, aby wskazać na różne możliwości pisowni tego samego słowa. Na przykład proces#or odpowiada słowom procesor jak i processor.
 • Znak % po którym występuje liczba, może wystąpić pomiędzy dwoma słowami aby wskazać, że interesują nas słowa oddzielone co najwyżej podaną liczbą innych słów. Przy tym kolejność występowania słów nie ma znaczenia. Na przykład wprowadzenie polski %3 ballady odpowiada wyrażeniom ballady z Polski, ballady z krańców Polski jak i polski sposób na ballady.
 • Znak ! odpowiada jednemu znakowi w słowie. Zastępuje na swojej pozycji dowolny znak. Na przykład wprowadzenie w!da spowoduje wyszukanie zarówno słów woda jak i wada. Znak ! po którym występuje liczba, może wystąpić pomiędzy dwoma słowami aby wskazać, że interesują nas słowa oddzielone co najwyżej podaną liczbą innych słów. Przy tym kolejność występowania słów ma znaczenie. W tym wypadku polski !3 ballady odpowiada wyrażeniom ballady z Polski i ballady z krańców Polski ale nie polski sposób na ballady.
 • Pomiędzy słowami mogą być umieszczane symbole → lub - (np. 2000-2004). Oznacza to, że mają zostać wyszukane rekordy zawierające słowa od pierwszego (włącznie) aż do drugiego. To wyszukiwanie jest szczególnie przydatne do ograniczania zestawów rekordów ze względu na rok wydania.

Funkcja "Przeglądaj" pozwala na przejrzenie kartotek: autorskiej (zawiera: nazwy osobowe, nazwy organizacji, nazwy okolicznościowe imprez, np. zjazd, kongres), tytułowej, UKD (zawiera zagadnienia i terminy określające treść dokumentu), itd. Po wybraniu hasła system wyświetla uporządkowaną alfabetycznie listę, która umożliwia dotarcie do zasobów bibliotecznych.

Wybrane w czasie sesji pozycje można dodać do Mojej e-półki, zapisać na lokalnym komputerze, przesłać pocztą elektroniczną na swoje konto lub wypożyczyć składając Zamówienie (zobacz: Zamawianie książek).

Wskazówki:

 • Prowadząc wyszukiwania zwracaj uwagę na polecenia ukazujące się na ekranie.
 • Pamiętaj, że możesz ustawić swój profil, m. in. format opisu bibliograficznego.
 • Korzystaj ze wskazówek i podpowiedzi.
 • Nie martw się o interpunkcję.
 • Możesz pisać małymi lub wielkimi literami.
 • Pomijaj przedimki i rodzajniki (np. the, an, le, der), jeśli stoją na początku tytułu.

2. KONTO CZYTELNIKA

Funkcja Moje konto umożliwia czytelnikowi wykonanie następujących działań:

 • przeglądanie danych o: aktualnych wypożyczeniach, zamówieniach, historii wypożyczeń, transakcjach pieniężnych (opłatach za przekroczenie terminu zwrotu książek),
 • przedłużenie wypożyczeń,
 • anulowanie zamówień,
 • zmianę hasła,
 • wpisanie lub aktualizację adresu e-mail,
 • ustawienie własnego profilu prezentacji danych katalogowych, np. liczby rekordów wyświetlanych na stronie.

Funkcja Moje konto dostępna jest wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych w systemie i wymaga autoryzacji czytelnika. Autoryzacja polega na podaniu identyfikatora:

 • numeru widocznego na elektronicznej legitymacji studenckiej poniżej kodu kreskowego
  (dot. czytelników - posiadaczy elektronicznych legitymacji studenckich)
 • numeru karty bibliotecznej z inicjałami imienia i nazwiska bez spacji oraz hasła. Identyfikator nie może zawierać znaków diakrytycznych ("ogonków"), np. zamiast Ł należy wpisać L.
  (dot. czytelników - posiadaczy kart bibliotecznych, wydanych przez Bibliotekę PB)

Podczas pierwszej autoryzacji należy wpisać  hasło otrzymane w Bibliotece. Wskazana jest zmiana hasła (opcja Moje konto, link Zmiana hasła) - zob. instrukcja.
Należy pamiętać o wylogowaniu się z systemu po zakończeniu pracy (polecenie Koniec sesji).

3. KOMUNIKACJA EMAILOWA MIĘDZY SYSTEMEM A CZYTELNIKIEM

System biblioteczny zapewnia komunikację emailową z czytelnikiem (zawiadomienia o zbliżającym się terminie zwrotu, zawiadomienia o odłożeniu książki na półkę rezerwacji). Osoby zainteresowane otrzymywaniem w/w korespondencji powinny dokonać wpisu/aktualizacji adresu e-mail - zob. instrukcja. Przesyłane za pomocą poczty elektronicznej informacje są zawarte w załączniku html.

Uwaga! Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieotrzymanie e-maila przez adresata.

4. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z KATALOGU

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową instrukcją korzystania z katalogu on-line.