Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Czytelnia Wydawnictw Informacyjnych

Czytelnia Wydawnictw Informacyjnych

Poziom P0 (parter)
tel. 85 746 93 17, 85 746 93 21
bg.informacja [.] pb.edu.pl

Udostępniany jest tu podstawowy księgozbiór informacyjny (encyklopedie, słowniki, leksykony, atlasy, itp.) oraz księgozbiór bibliologiczny. Zbiory ustawione są według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) z notacją numeryczną dziesiętną - od 0 do 9. Z księgozbioru Czytelni można korzystać na zasadzie wolnego dostępu do zbiorów, co oznacza, że czytelnik samodzielnie odszukuje książek na półce i po skorzystaniu odkłada ja w wyznaczonym do tego miejscu.  Czytelnia Wydawnictw Informacyjnych jest także przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą pracować z wykorzystaniem własnego sprzętu komputerowego.

ZASADY KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU

  • zbiory zgromadzone w Czytelni udostępnia się na miejscu; 
  • w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się krótkoterminowe wypożyczenia na zewnątrz za pośrednictwem pracownika Wypożyczalni.