Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Czytelnia Elektroniczna

Kontakt do nas:

Poziom P0 (parter)

W czytelni znajdują się 24 stanowiska komputerowe do dyspozycji czytelników.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI ELEKTRONICZNEJ

  • sprzęt komputerowy może być wykorzystywany wyłącznie do celów naukowych i edukacyjnych,
  • dostęp do Internetu jest autoryzowany, wymagane jest podanie indywidualnego loginu oraz hasła,
  • istnieje możliwość odtwarzania elektronicznych zasobów biblioteki (czasopisma, płyty, bazy danych i in.).

Zabrania się:

  • wykorzystywania komputerów w celach zarobkowych,
  • naruszania praw autorskich,
  • korzystania ze stron internetowych niezgodnych z prawem, a także zawierających treści naruszające dobre obyczaje,
  • dokonywania instalacji innego oprogramowania niż istniejące oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian parametrów konfiguracyjnych w zainstalowanym oprogramowaniu,
  • zabrania się rozłączania zainstalowanego sprzętu oraz podłączania własnych urządzeń.

Na 7 stanowiskach (nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) dostępny jest pakiet Microsoft Office 2010, a na stanowisku nr 16 Microsoft Office 2003.