Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Zwiedzanie biblioteki

Zapraszamy grupy zorganizowane - bibliotekarzy, studentów, licealistów, uczniów szkół podstawowych oraz grupy przedszkolne na zwiedzanie budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Zgłoszenia przyjmowane są (z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem) w Oddziale Informacji Naukowej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00.

Oddział Informacji Naukowej

Poziom P0 (parter), pok. 10, 11, 12, 13
tel. 85 746 9321
bg.informacja[at]pb.edu.pl

Uczestnicy Uniwersytety Trzeciego Wieku zwiedzający bibliotekę   Dzieci z Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego zwiedzające bibliotekę  Dzieci z Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego zwiedzające bibliotekę  Dzieci z Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego zwiedzające bibliotekę  Dzieci z Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego zwiedzające bibliotekę