Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Vademecum Bibliotekarza on-line

Opis

Vademecum Bibliotekarza zostało opracowane z myślą o bibliotekarzach pracujących w różnych bibliotekach, stad dobór materiału uwzględnia wszystkie najważniejsze problemy, którymi zajmują się biblioteki:

  • Podstawy prawne działalności bibliotek
  • Zasady gromadzenia, opracowywania i ochrony zbiorów 
  • Postulowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
  • Komputeryzacja i Internet w bibliotece
  • Nowe zasady kształcenia i doskonalenia bibliotekarzy
  • Biblioteka w zreformowanej szkole
Rodzaj zawartości: 
Tematyka: 
Dostawca bazy: 
Verlag Dashöfer