Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Usuwanie pamięci podręcznej przeglądarki

W przypadku problemów z przeglądaniem zawartości e-zasobów po zalogowaniu się na stronę bazy.pb.edu.pl należy w pierwszej kolejności wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.

CZYSZCZENIE PAMIĘCI PODRĘCZNEJ PRZEGLĄDARKI

Informacje odnośnie usuwania pamięci podręcznej i innych danych przeglądarki na stronach producentów:

Instrukcja Jak oczyścić przeglądarkę internetową? dla różnych przeglądarek.

BŁĄD ssl_error_bad_cert_domain

Jak naprawić kod błędu: ssl_error_bad_cert_domain w przeglądarce Chrome, Opera:

 1. W pasku adresu przeglądarki wpisz "chrome://net-internals/#hsts".
 2. Wpisz nazwę domeny bazy.pb.edu.pl w polu tekstowym poniżej "Delete domain".
 3. Kliknij przycisk "Delete".
 4. Wpisz nazwę domeny w polu tekstowym poniżej "Query domain".
 5. Kliknij przycisk "Query".
 6. Twoja odpowiedź powinna być "Not found".

Zrzut ekranu - chrome://net-internals/#hsts

W przypadku gdy powyższe czynności nie przyniosły spodziewanych efektów prosimy o kontakt z Bibliotecznym Centrum Informatycznym Biblioteki PB - tel. 85 746 9328.