Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

SYNABA - badania naukowe

Opis

Serwis zawiera opisy prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych. Udostępnione są prace, wprowadzane do bazy od 1999 r. oraz nieliczna grupa prac zakończonych przed 1999 r., ale o których informacja dotarła do OPI po 1999 r.

Pobierz: program do wypełniania kart Synaba.

Program pozwala na wprowadzanie danych do formularza SYNABA. Wypełniony formularz należy przesłać na konto Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Białostockiej bg.informacja[at]pb.edu.pl.

Zakres dat: 
1999-.
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy