Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

SpringerLink

Opis

Serwis SpringerLink umożliwia dostęp do spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów z czasopism koncernu wydawniczego Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers (zostało przejęte przez Springera). 

Licencja Springer w 2020 roku obejmuje 2235 czasopisma bieżące oraz 392 czasopisma archiwalne, przy czym dla ok. 1290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie, patrz katalog 2020. Lista tytułów archiwalnych uległa skróceniu ze względu na włączenie zasobów niektórych starych tytułów do czasopism pod zmienionym tytułem. Katalog zawiera także osobny arkusz z listą 534 czasopism Open Access oraz arkusz “inne” z czasopismami poza licencją, w tym niedostępne tytuły nieanglojęzyczne, Adis, Palgrave oraz nowe tytuły Springera dostępne testowo. Użytkownicy licencji krajowej Springer mają prawo zamawiania prenumeraty drukowanej dowolnych czasopism objętych licencją po cenach obniżonych (Deep Discount Price, 25% ceny katalogowej). Licencja Springer obejmuje także program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych, patrz Program publikowania otwartego Springer.

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub tymczasowego dostępu testowego. Dotychczas zakupione zostały następujące zasoby anglojęzyczne: archiwa 26 serii książkowych obejmujące 10.430 wolumenów do rocznika 200816.653 e-książki z lat 2004, 2005 i 2009-20119.492 e-książki z 2017 r.10.026 e-książek z 2018 r. oraz 9.971 e-książek z 2019 r.

Czasopisma i książki Springer są dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink oraz są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. Na razie w ICM zarchiwizowane są wydania czasopism od 1997 roku do bieżących z codzienną automatyczną aktualizacją oraz książki do 2011 roku.

Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
SpringerLink