Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

SpringerLink

Opis

Serwis SpringerLink umożliwia dostęp do spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów z czasopism koncernu wydawniczego Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers (zostało przejęte przez Springera). Licencja krajowa obejmuje obecnie 2.008 czasopism bieżących oraz 425 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1.290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie), patrz katalog czasopism na rok 2016.  Ponadto na serwerze Springera dostępne są poza licencją nowe czasopisma subskrypcyjne, które są otwarte przez pierwsze dwa lata wydawania, oraz ok. 580 czasopism Open Access. Licencja krajowa Springer nie obejmuje czasopism nieanglojęzycznych, niektórych czasopism nienależących do Springera, ale dostępnych na serwerze Springer Link w ramach indywidualnych subskrypcji oraz 25 czasopism farmakologicznych ADIS (patrz arkusz “niedostępne” dołączony do katalogu 2016). Użytkownicy licencji krajowej Springer mają prawo zamawiania prenumeraty drukowanej dowolnych czasopism objętych licencją po cenach obniżonych (Deep Discount Price, 25% ceny katalogowej). W licencji Springer działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice.

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub okresowych licencji testowych. W roku 2010 zakupione zostały archiwa 26 serii książkowych obejmujące 10.430 wolumenów do rocznika 2008, a także 16.653 e-książki anglojęzyczne wydane w latach 2004, 2005 i 2009-2011. W grudniu 2017 MNiSW zdecydowało o sfinansowaniu najnowszych książek Springer i ICM zawarł z wydawcą nową umowę na zakup e-książek w okresie 2018-2019. W ramach tej umowy zostało zakupione ok. 9.600 książek anglojęzycznych z roku 2017 (uwaga: katalog 2017 nie jest jeszcze kompletny), a do końca 2018 i 2019 planowane są, w miarę dostępności środków, kolejne zakupy.

Czasopisma i książki Springer są dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink oraz są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. Na razie w ICM zarchiwizowane są wydania czasopism od 1997 roku do bieżących z codzienną automatyczną aktualizacją oraz książki zakupione w 2010 roku.

Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
SpringerLink