Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Scopus

Opis

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus zawiera także indeks Hirscha, który od października 2014 liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku (wcześniej były uwzględniane publikacje od 1996 r.). 

Zakres dat: 
1996-;
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
Elsevier Engineering Information Inc.