Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Podlaska Biblioteka Cyfrowa jest projektem realizowanym przez Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku. Od 2007 koordynatorem projektu jest Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.

Zasób PBC składa się z następujących kolekcji:

 1. Dziedzictwo kulturowe – kolekcja zawiera cyfrowe kopie najcenniejszych i najczęściej wykorzystywanych zabytków piśmiennictwa polskiego.
 2. Kartografia – możemy tu znaleźć mapy i atlasy Polski oraz Kresów Wschodnich głównie z okresu 20-lecia międzywojennego oraz I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem ziem północno-wschodniej Polski. Większość stanowią mapy topograficzne wydane przez Wojskowy Instytut Geograficzny oraz mapy niemieckie pochodzące z czasu II wojny światowej. W zbiorze znajdują się również plany Białegostoku, Wilna, atlas Królestwa Polskiego z XIX-wieku oraz województwa podlaskiego z wieku XVIII.
 3. Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - znajdują się tu dokumenty dotyczące ziem wschodnich Rzeczypospolitej, które po II wojnie światowej znalazły się poza granicami kraju. Kolekcja składa się z książek i czasopism.
 4. Regionalia wraz z Dokumentami Życia Społecznego - zawiera kopie dokumentów dotyczących Podlasia, ziemi Łomżyńskiej i Suwalszczyzny znajdujących się w zbiorach Instytucji tworzących Podlaską Bibliotekę Cyfrową.
 5. Naukowo-Dydaktyczna – w skład kolekcji wchodzą podręczniki dla studentów, monografie, skrypty i artykuły naukowe pracowników białostockich uczelni należących do Konsorcjum.
 6. Muzykalia – w skład kolekcji wchodzą cyfrowe kopie nut.
Rodzaj zawartości: