Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

LEX System Informacji Prawnej

Opis

LEX OMEGA zapewnia użytkownikowi dostęp do aktów prawnych publikowanych zarówno w Dz. U. i M.P., tekstów aktów prawnych z dzienników resortowych jak i do tekstów aktów prawa miejscowego, a nawet samych projektów ustaw. To również orzeczenia publikowane w takich zbiorach jak: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK, zbiorach z orzecznictwem podatkowym, administracyjnym i inne. Niezbędnym dodatkiem do orzeczeń są glosy-ponad 700 pełnych tekstów.

Program dysponuje obszerną bibliografią prawniczą zawierającą metryki publikacji zamieszczonych w 52 czasopismach prawniczych, egzemplarzach książkowych oraz Polską Bibliografię PAN z zapisami bibliograficznymi z lat 1976-2008 przygotowanymi przez specjalistów z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.Program jest aktualizowany codziennie.

Więcej informacji na stronie www.pb.edu.pl/uci/uslugi/lex.

Dostawca bazy: 
Wolters Kluwer