Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Journal Citation Reports

Opis

Journal Citation Reports® jest kompleksowym i unikalnym źródłem, które pozwala ocenić i porównać czasopisma przy użyciu danych cytowań zaczerpniętych z ponad 11.000 czasopism naukowych i technicznych od ponad 3300 wydawców w ponad 80 krajach. Jest to jedyne źródło danych o cytowalności czasopism i obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny nauki, technologii i nauk społecznych. Journal Citation Reports może pokazać: 

  • Najczęściej cytowane czasopisma w dziedzinie
  • Największy impact factor w danej dziedzinie
  • Największe czasopismo w danej dziedzinie

Cytowania i ilości artykułów są ważnym wskaźnikiem tego, jak często obecni naukowcy wykorzyustują poszczególne czasopisma. Poprzez agregację oraz zestawianie cytowań i liczby artykułów, JCR oferuje unikalne spojrzenie w zakresie oceny czasopism i porównywania.

Journal Citation Reports® jest publikowany corocznie w dwóch edycjach:

  • JCR Science Edition zawiera dane o ponad 8000 czasopism w dziedzinie nauki i technologii.
  • JCR Social Sciences Edition zawiera dane o ponad 2600 czasopism z zakresu nauk społecznych.

Rok wybierany w bazie JCR jest rokiem cytowań czasopisma. Wszystkie wyświetlone dane dla czasopisma i kategorii tematycznej pochodzą z danych czasopisma opublikowanego w tym roku. Na przykład, jeśli zostanie wybrany JCR Science Edition 2009 to dla danego czasospisma zostaną pokazane dane:

  • Ilość artykułów opublikowanych w czasospiśmie w 2009 roku
  • Ilość cytowań do tego czasopisma z artykułów opublikowanych w 2009 roku
  • Impact Factor obliczony z danych 2009 roku, i tak dalej.
Zakres dat: 
2008-.
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
Thomson Reuters