Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Informatorium

Informatorium

Poziom P0 (parter)
tel. 85 746 93 17, 85 746 93 21
bg.informacja[.]pb.edu.pl

Informatorium jest częścią Oddziału Informacji Naukowej i pełni rolę centrum informacyjnego Biblioteki Politechniki Białostockiej.  To tutaj każdy zainteresowany bezpośrednio na miejscu, a także telefonicznie lub mailowo:

 • otrzyma informacje, dotyczące działalności biblioteki m.in.: na temat księgozbioru, zasobów cyfrowych i usług oferowanych przez bibliotekę,
 • uzyska fachową pomoc w poszukiwaniu literatury do prac naukowych. Pełniący dyżury pracownicy Oddziału Informacji Naukowej ustalają razem z zainteresowanymi zakres i drogę poszukiwań, wskazują odpowiednie źródła bibliograficzne, encyklopedyczne lub słownikowe, kierują do odpowiednich komórek Biblioteki Politechniki Białostockiej lub do innych, wyspecjalizowanych bibliotek i ośrodków informacji,
 • uzgodni termin zwiedzania biblioteki.

Informatorium również:

 • przyjmuje do rejestracji publikacje pracowników naukowych i doktorantów Politechniki Białostockiej,
 • prowadzi Bazę Wiedzy PB o osiągnięciach naukowych Uczelni, w tym cyfrowego, otwartego Repozytorium,
 • przechowuje rozprawy doktorskie, których obrona miała miejsce na Politechnice Białostockiej,
 • uczestniczy w tworzeniu ogólnopolskich baz danych.

Informatorium - widok ze schodów