Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Hotelarz

Opis

HOTELARZ - najlepszy i najpopularniejszy magazyn specjalistyczny skierowany do branży hotelarskiej w Polsce. Już od 1962 roku dostarcza specjalistycznej wiedzy, inspiruje a także wspiera rynek hotelarski szeregiem działań pro środowiskowych. Z Hotelarzem współpracują tylko najlepsi eksperci i praktycy znający potrzeby i problemy branży, a także pracownicy firm zajmujących się dostarczaniem produktów, usług i rozwiązań do sektora hotelarskiego. 

Hotelarz aktywnie angażuje się i wspiera działania pro środowiskowe i podnoszące kompetencje polskich hotelarzy. Jest organizatorem specjalistycznych szkoleń Akademii Hotelarza, która już od ponad pięciu lat z sukcesem wypełnia misję podnoszenia wiedzy i kwalifikacji polskiej branży hotelarskiej www.akademiahotelarza.com.

Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
Hotelarz