Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Espacenet

Opis

Espacenet jest systemem wyszukiwawczym Europejskiego Urzędu Patentowego umożliwiającym wyszukiwanie za pośrednictwem narodowych instancji tego systemu.

Polska instancja umożliwia wyszukiwanie: danych bibliograficznych i opisów polskich wynalazków i wzorów użytkowych, dokumentacji patentowej EPO - tzw. "tłumaczeń na język polski" patentów ważnych na terytorium Polski, a ponadto - może stanowić punkt wyjścia do poszukiwań regionalnej i światowej dokumentacji patentowej (ponad - 70 mln. dokumentów), pochodzącej z przeszło 80 krajów i organizacji udzielających prawa wyłączne.

Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej