Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

EMIS Intelligence - Polska

Opis

Emerging Markets Information Service (EMIS) to serwis internetowy zawierający informacje o ponad 80 rynkach wschodzących na całym świecie. Tworzony przez zespół ekspertów, mieści w sobie ponad 23 tys. lokalnych i międzynarodowych źródeł, w tym ponad 540 dla rynku polskiego. Na stronach serwisu można znaleźć najistotniejsze informacje, takie jak prognozy, najważniejsze wiadomości, kluczowe dane rynkowe, finanse przedsiębiorstw oraz liczne dokumenty analityczne. W serwisie EMIS dostępne są pełne teksty napływających w trybie ciągłym doniesień agencji informacyjnych, artykułów prasowych, sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych, raporty branżowe, notowania giełdowe, statystyki, analizy dane makroekonomiczne uzyskiwane bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych.

Serwis informacyjny EMIS daje dostęp do danych dotyczących Polski w następujących modułach:

  • Wiadomości (News) – tu zamieszczane są najnowsze artykuły pochodzące z serwisów prasowych i dzienników monitorowanych przez serwis. Użytkownik ma możliwość przeglądania aktualności w podziale na następujące kategorie: informacje polityczne, ekonomiczne, międzynarodowe, serwisy prasowe, wydarzenia dotyczące przedsiębiorstw, wiadomości branżowe, informacje z rynków finansowych.
  • Informacji na temat firm (Company) – dział składający się z kilkunastu osobnych baz danych zawierających informacje o przedsiębiorstwach polskich oraz korporacjach międzynarodowych. Są wśród nich serwisy znanych instytucji międzynarodowych, takich jak Kompass, Hoppenstadt Bonnier, BMI, ale także źródła lokalne – raporty Monitora Polskiego B, Notorii, baza Corporate Database, informacje o spółkach oraz sprawozdania finansowe z Emitenta itd.
  • Dane sektorowe, branżowe (Industry) – ta część serwisu poświęcona jest poszczególnym gałęziom przemysłu. Cała gospodarka narodowa została podzielona na sektory i branże. Umieszcza się w niej dane statystyczne, raporty firm analitycznych i brokerskich, a także profile najważniejszych firm działających w konkretnej branży.
  • Rynki finansowe (Financial Markets) – moduł w całości poświęcony informacjom z rynków giełdowych. Znajdują się w nim indeksy giełdowe i wyniki finansowe wszystkich spółek notowanych na rynku otwartym. W tej części systemu użytkownik ma możliwość sprawdzenia wybranych wskaźników finansowych. Mogą to być: kursy wymiany walut, informacje o obligacjach rządowych, indeksach na giełdach w danym kraju czy stopach oprocentowań międzybankowych.
  • Dane makroekonomiczne (Macroeconomics) – jest to miejsce, w którym zebrane zostały wszystkie publikacje zawierające informacje i analizy makroekonomiczne. Korzystanie z tej części serwisu jest dla użytkownika o tyle łatwe, że najważniejsze dane, pochodzące z różnych źródeł zebrane zostały w jednej tabeli. Ponadto, każde źródło dostępne jest osobno.
  • Analizy (Research) – w tym module zebrano wszystkie raporty i analizy firm, sektorów, które znajdują się w serwisie.
  • Źródła (Sources) – strona, na której znajduje się wykaz wszystkich tytułów publikacji i innych źródeł (stowarzyszeń, agencji rządowych i pozarządowych). Pełni ona funkcję informacyjną, dając użytkownikowi możliwość szybkiego przeglądu zawartości całej bazy. Publikacje pogrupowane są według częstotliwości ukazywania się. Na początku umieszczone są agencje informacyjne, a następnie w kolejności prezentowane są dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, itd. Część ta bardzo ułatwia nawigację po serwisie.
  • Wyszukiwarka Intellifind (Intellifind Search) – została stworzona do obsługiwania archiwów publikacji zgromadzonych w bazie EMIS. Intellifind pozwala na przeszukiwanie wszystkich lub tylko niektórych źródeł zamieszczonych w serwisie przez wpisanie słowa kluczowego lub całej frazy. Opłacalność wykorzystania Serwisu zapewnia często jedno przeszukanie danych bieżących lub archiwalnych (do roku 1995 włącznie) w ciągu kilku sekund. Wszystko w jednym formacie pozwalającym na przenoszenie informacji do WORDA lub EXCELA.
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
Euromoney Polska S.A
Materiały dodatkowe: