Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Opis

Serwis tworzony przez Bibliotekę Uniwersytecką w Regensburgu we współpracy z 610 instytucjami.

EZB gromadzi naukowe e-czasopisma dotyczące wszystkich dziedzin nauki oraz wydawane przez różnych wydawców. Wyłączone z gromadzenia są czasopisma popularnonaukowe. Ten mocno zawężony profil gromadzenia naukowych czasopism elektronicznych świadczy o jakości EZB, ponieważ gwarantuje użytkownikowi wysoki poziom zawartości bazy. Oferowane magazyny są przedstawione w listach uporządkowanych według obszaru badawczego.

Zakres dat: 
1997 -.
Dostawca bazy: 
Universität Regensburg