Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Opis

Baza danych Directory of Open Access Journals została stworzona w 2003 roku na Lund University w Szwecji. Zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy. Dziś indeksuje ponad 10 tys. czasopism otwartego dostępu, obejmujących wszystkie dziedziny nauki, technologii, medycyny, nauki społeczne i humanistyczne.

Dostawca bazy: 
Lund University