Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Computer Methods in Materials Science

Opis

Czasopismo Computer Methods in Material Science stanowi międzynarodowe forum dla publikowania wyników badań w zakresie różnych aspektów zastosowania metod komputerowych w metalurgii i inżynierii materiałowej. Czasopismo publikuje artykuły interesujące dla badaczy głównie w obszarach metalurgii i inżynierii materiałowej, ale także dla innych specjalistów zaangażowanych w numeryczne modelowanie własności materiałów oraz zjawisk i procesów związanych z materiałami. Czasopismo dopuszcza też prace związane z rozwojem zaawansowanych metod komputerowych oraz z rozwojem inżynierii obliczeniowej, sztucznej inteligencji i optymalizacji. Artykuły związane z przewidywaniem własności materiałów oraz rozwojem mikrostruktury podczas procesów przetwórstwa mogą być również publikowane.

Zakres dat: 
2001-.
Rodzaj zawartości: