Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Biblioteka Nauki

Opis

Biblioteka Nauki, prowadzona przez Centrum Otwartej Nauki, działające w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, umożliwia dostęp do największych w Polsce zbiorów cyfrowych zasobów naukowych: Wirtualnej Biblioteki Nauki, dostępnej dla wszystkich instytucji akademickich w Polsce, oraz polskich baz bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych z różnych dziedzin wiedzy w otwartym dostępie. Obecnie w Bibliotece Nauki dostępne są następujące kolekcje:

  • AGRO
  • BazEkon
  • BazTech
  • CEJSH
  • DML-PL
  • PSJD
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
Centrum Otwartej Nauki, ICM UW