Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

BazEkon

Opis

BazEkon - bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych utrzymywana jest przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i uzupełniana wspólnie z (w kolejności podjęcia współpracy) przez:

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej,
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz
 • biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego:
  • Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
  • Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Baza została umieszczona na platformie Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM i znajduje się w wykazie baz referencyjnych tworzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

BazEkon w liczbach:

 • Liczba rekordów w bazie: 156994 - aktualizacja dzienna,
  w tym:
  • Rekordy z literaturą załącznikową: 107921
  • Rekordy z pełnym tekstem: 41477
 • Liczba tytułów czasopism/zeszytów naukowych - 401 (w tym 198 ukazuje się aktualnie) - (stan na 29.08.2014)
 • Liczba tytułów czasopism/zeszytów naukowych z pełnymi tekstami - 99 - (stan na 29.08.2014)
 • Liczba bibliotek tworzących bazę - 7 - (stan na 29.08.2014)
Zakres dat: 
1992-.
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Materiały dodatkowe: